Hyvä hoito lähellä silloin kun hätä on suurin

Foibos tarjoaa erikoislääkärijohtoisia kotisairaalapalveluita esimerkiksi erilaisia syöpähoitoja läpikäyville potilaille. Tuomme hoitoa kotiin myös silloin kun sairautta ei voida enää parantaa.

Erikoistumisalaamme ovat erityisesti sisätaudit ja syöpäsairaudet, mutta hoidamme myös muiden erikoisalojen potilaita. Palvelumme kattavat esimerkiksi suonensisäisten antibioottien ja verituotteiden antamisen sekä laboratoriakokeiden ottamisen potilaan kotona.

Foibos pyrkii hyödyntämään toiminnassaan uusinta terveydenhuollon IC-teknologiaa, mikä mahdollistaa potilaiden ympärivuorokautisen seurannan sekä turvallisen hoidon kotona. Toimintamme perustuu korkeaan laatuun ja tutkittuun tietoon. Hoitomenetelmiä kehitetään jatkuvasti tutkimukseen perustuvan tiedon avulla.

Syöpähoitoon liittyviä komplikaatioita voidaan hoitaa myös kotona

Sairastuminen on aina iso elämänmuutos. Foibos Kotisairaala on olemassa, jotta ikävästä tilanteestasi tulisi helpommin elettävä. Kun kaikki muu muuttuu, on tärkeää että sinulle merkityksellimmät asiat pysyvät. Siksi hoito tuodaan sinne missä sinun on sairastuttuasi parasta olla. Kotiin tuotu erikoislääkärijohtoinen palvelu parantaa toipumisen edellytyksiä ja antaa myös läheisillesi mahdollisuuden elää tiiviimmin mukana uudenlaisessa arjessasi.

Varsinkin pitkäkestoisten syöpähoitojen aikana hoitoympäristön merkitys korostuu. Kotona ruoka maistuu paremmin, omista arkirutiineista on mahdollista pitää kiinni ja läheisten ihmisten tuki on helpommin saatavilla. Elämä sujuu niin normaalisti, kuin vallitsevassa tilanteessa vain on mahdollista.

Matkustelu sairaalaan sytostaattihoitoihin on myös usein fyysisesti uuvuttavaa, ja joillekin jopa ylivoimaista. Lisäksi altistuminen sairaalabaktereille ja -infektioille on matalasoluvaiheessa merkittävä riski. Ilman näitä rasitteita voit paremmin, sekä fyysisesti että henkisesti.

Tukea, hoitoa ja hoivaa silloin kun sitä eniten tarvitset

Foibos Kotisairaala on tukenasi koko sairautesi ajan. Tuomme tarvitsemasi hoidot sinulle omaan ympäristöösi, jossa niiden läpikäyminen on sinulle varmasti helpommin kestettävää kuin kliinisessä sairaalaympäristössä. Pääsemme käymään kotona luonasi myös hätätilanteissa, mikä on sinulle varmasti miellyttävämpi vaihtoehto kuin jonottaminen sairaalan päivystyspoliklinikalla.

Hoitosuhde on aina kahden ihmisen välinen suhde. Siinä, missä hoidostasi sairaalaolosuhteissa vastaa useampi lääkäri ja hoitaja, Foibosilta saat tueksesi hoitotiimin, johon pääset luomaan tiiviimmän kontaktin.

Päävastuu vaikean sairauden hoidosta on luonnollisesti siellä missä asiantuntemus ja resurssit ovat parhaat mahdolliset, eli usein yliopistosairaalassa tai muussa syövän hoitoon erikoistuneessa yksikössä. Foibos Kotisairaalan tehtävä on parantaa saamasi hoidon laatua entisestään sopimalla sinulle soveltuvimmasta hoitojärjestelyistä sinun ja sinua hoitavan tahon kanssa. On esimerkiksi olemassa sairauden vaiheita, jotka on parasta viettää sairaalan vuodeosastolla, mutta usein hyvin pian tällaisten vaiheiden jälkeen kotihoito on sinulle turvallisin ja miellyttävin vaihtoehto.

Foibos Kotisairaala on olemassa sinun parhaaksesi, tässä ja nyt.