Läheisille

Tiedämme, että tahdot auttaa.

Vakava sairaus koskettaa aina sairastuneen lisäksi myös hänen läheisiään. Kanssaeläminen potilaan tilanteessa on henkisesti vaativaa ja suuri haaste on usein se, miten sairastuneen kanssa voisi viettää mahdollisimman paljon aikaa sairaalassa omien arjen velvotteidensa hoitamisen ohella.

Foibos ymmärtää miten arvokasta potilaan hyvinvoinnin kannalta on se, että omainen haluaa ja voi osallistua potilaan perushoitoon. Kotisairaalapalvelumme mahdollistaa sen, että sairastunut voi viettää kotonaan suurimman osan ajastaan ja hänen arkensa voi siten jatkua mahdollisimman normaalina. Tämä on varmasti helpotus myös potilaan läheisille.

Tieto ja osaaminen on tärkeää myös omaishoidossa. Foibos tekee potilaan ja hänen läheistensä kanssa yhdessä suunnitelman hoitamiseen liittyvästä työnjaosta ja antaa omaiselle tarvittavan koulutuksen esimerkiksi hygienia-asioissa sekä lääkityksiin liittyvissä kysymyksissä. Hoitotiimin fysioterapeutti opastaa tarvittaessa oikeissa potilaan nosto- ja siirtotekniikoissa, ja psykiatrinen hoitaja toimii tarvittaessa kuuntelu- ja keskusteluapuna sairastuneelle sekä hänen omaisilleen.

Tutustu tarkemmin Foibosin rooliin hoitoketjussa.