Eija Päiväkumpu, sairaanhoitaja

Eija Päiväkumpu, sairaanhoitaja

Olen koulutukseltani sairaanhoitaja (AMK). Koko työurani olen työskennellyt terveydenhuollossa, Hyks:ssa, yksityissektorilla ja perusterveydenhuollossa eri työtehtävissä. Hoivayrittäjänä olen toiminut vuodesta 2004. Minulla on vuosien kokemus yksityisestä kotisairaanhoidosta. Työn ohella olen hankkinut lisäosaamista saatto-, kivun- ja lääkehoitoon.

Kotona tapahtuvassa sairaanhoidossa on hienoa se että, asiakkaan yksilölliset tavat ja tottumukset voidaan ottaa paremmin huomioon kuin sairaalaolosuhteissa. Kotiin annettava hoito on mielestäni aidosti asiakaslähtöistä koska se voidaan joustavasti räätälöidä asiakkaille sopivaksi heidän toiveitaan kuunnellen, kunkin henkilökohtaisen ja sairauden hoidon vaatiman tarpeen mukaan. Hoitaja on kotona vain yhtä asiakasta varten, läsnä ja lähellä. Läheisten merkitys kotisairaanhoidossa on suuri, he mahdollistavat sairastamisen kotona kotisairaanhoidon rinnalla. Monille on tärkeää, että he saavat pitää sairastuneen perheenjäsenen mahdollisimman pitkään kotona. Räätälöidyn kotisairaanhoidon myötä tämä on mahdollista. Kokemukseni kotisairaanhoidosta vuosien varrella ovat olleet antoisia ja haluan edelleen jatkaa tätä arvokasta työtä.