Esitietolomake

Tietoja tarvitaan hoitonne
suunnittelussa ja toteutuksessa.

Suostumus potilastietojen tallentamiseen

Kaikki potilastiedot ovat lain mukaan salassa pidettäviä.

Potilaan oikeudet

Käy läpi potilasasiamiehen seloste.

Tietosuojaseloste

Foibos ylläpitää potilasrekisteriä potilaan suostumuksella.

Pdf-tiedostot avautuvat uuteen ikkunaan. Pystyt tallentamaan ja/tai printtaamaan ne (selaimesta riippuen) uudessa ikkunassa  selaimen yläpalkista Tiedosto > tallenna / tulosta.