Hoitovastuullisille

Lisää laatua hoitotyöhön.

Foibos on erikoislääkärijohtoinen yksikkö, jonka moniammatillisen hoitotiimin työntekijöillä on pitkä kokemus yliopistosairaalassa työskentelystä. Ydinajatuksemme on toimia hoitoketjua vahvistavana lenkkinä, joka mahdollistaa potilaalle hoitojen saamisen kotiin silloin kun hänen ei hoitoprosessin näkökulmasta ole välttämätöntä viettää aikaa sairaalassa, tai silloin kun potilaalle halutaan tuottaa kotiin sairaalatasoisia palveluita. Haluamme perustyömme lisäksi olla myös aktiivisesti mukana uusien hoitokeinojen löytämisessä tutkimustyön kautta.

Toimintamme keskiössä ovat erityisesti sisätauti- ja syöpäsairaat, mutta tarjoamme hoitoa myös muiden erikoisalojen potilaille. Palvelumme kattavat esimerkiksi suonensisäisten antibioottien ja verituotteiden antamisen sekä laboratoriakokeiden ottamisen potilaan kotona. Potilaan hoidosta päävastuullinen erikoissairaanhoidon yksikkö hyötyy näistä palveluista erityisesti silloin kun osastolla on ylikuormitus esimerkiksi henkilöstövajauksesta tai liian suuresta potilasmäärästä johtuen. Potilas hyötyy kotiinsa tuodusta sairaalapalvelusta ennen kaikkea silloin kun osastolla on esimerkiksi norovirus-, influenssa- tai sairaalabakteeriepidemia. Tällöin myös hoitoyksikkö on suurten haasteiden edessä, sillä myös oireettomat potilaat on epidemian aikana eristettävä, minkä seurauksena vuodepaikoista syntyy usein pula.

Tarjoamme palvelua myös silloin kun potilaan toipuminen sairaudestaan ei ole enää mahdollista, ja palliatiivinen hoito tai saattohoito tulevat ajankohtaisiksi.

Foibos jakaa kanssasi tavoitteen hoitaa potilasta parhaalla mahdollisella tavalla. Missiomme on olla tukenasi tässä arvokkaassa työssä.

Tutustu tarkemmin Foibosin rooliin hoitoketjussa.